Serveis

Serveis

Traducció jurada

Traduccions jurades oficials realitzades per traductors acreditats pel Ministeri d'Assumptes Exteriors, la Generalitat o traduccions certificades segons les lleis del país d'on s'hagi de presentar la documentació. Títols universitaris, partides de naixement, de matrimoni, de defunció, expedients d'adopció, llibres de família, sentències, certificats d’antecedents penals, escriptures de constitució de societats, poders, comptes anuals, estatuts…

Traducció comercial

Traduccions comercials en tots els idiomes realitzades per traductors nadius professionals. Pàgines web, publicitat, díptics, tríptics, manuals, cartes comercials... Garantia de qualitat segons norma UNE NE-EN 15038:2006 per projectar una imatge corporativa de prestigi, correcció i serietat a nivell internacional.

Traducció tècnica

Traduccions tècniques especialitzades en sectors tan diversos com l’automoció, l' aeronàutica, botànica, carburants, medicina, farmàcia, química, enginyeries, biologia, medi ambient, energies renovables, electricitat, metal·lúrgia, borsa i finances, patents, telecomunicacions, noves tecnologies, dret, administració pública...

Localització

Internacionalització i globalització de programari adaptat a les necessitats i costums especifiques del país o zona de destí. Edició i adaptació de plataformes web i gestors de contingut multilingües. Botigues en línia, xarxes socials, aplicacions per a mòbils i tauletes...

Revisió i correcció

Revisió tant de textos escrits en la llengua original com de traduccions realitzades en qualsevol idioma. Correcció a nivell ortotipogràfic, gramatical i d’estil. Conveni amb diverses editorials per a la correcció de les galerades prèvies a la fase de publicació d’obres literàries.

Transcripció

Transcripció de documents manuscrits o enregistraments d’àudio i vídeo en qualsevol format. Conferències, reunions, seminaris, entrevistes, documentals, trucades telefòniques... Si convé adaptem la redacció eliminant les incongruències pròpies del llenguatge oral i en fem la traducció.

Subtitulació

Subtitulació de documents multimèdia tant a nivell domèstic com a nivell professional per a cinema i televisió. Conveni amb diverses empreses del sector audiovisual per a l’elaboració dels subtítols en diversos idiomes de documentals, pel·lícules, curts, obres de teatre, musicals, òperes...

Gestió terminològica

Elaboració de glossaris especialitzats classificats segons la temàtica. Creació de memòries de traducció individuals per a cada client i col·laboratives entre clients del mateix sector. Resolució de consultes lingüístiques puntuals gratuïtes per fomentar el bon ús del llenguatge entre els nostres clients.

Redacció de continguts

Redacció en qualsevol idioma de textos especialitzats o divulgatius tant per a empreses com particulars. Desenvolupament de conceptes a partir de les idees bàsiques que proposa el client, tenint en compte el to del discurs i el nivell de formalitat necessari en cada cas.

Interpretació

Interpretacions simultànies des de cabina en congressos i conferències. Interpretacions consecutives per a reunions d’empresa, simposis, judicis, mediacions. Pressupost tancat incloent el lloguer del material de so necessari, si s'escau, i els honoraris de l’intèrpret nadiu professional.