Traductors Jurats

Traduccions Oficials

Traduccions Jurades

Demani un pressupost sense cap compromís a traductorjurat.com

La traducció jurada és la traducció oficial de títols, documents, certificats, etc. que requereixen una validesa legal. Aquest tipus de traducció només la pot realitzar aquell traductor acreditat per a això, que es denomina, a Espanya traductor-intèrpret jurat.

A l’Estat espanyol els intèrprets jurats són habilitats pel Ministeri d’Afers estrangers, donant-los validesa per a jurar traduccions (legalitzar documents) de l’idioma estranger pel qual reben l’habilitació a l’espanyol i viceversa.Pg General Mendoza 7 pral, 17002 Girona. Telèfon: 972-212-354


Contracteu ara els nostres serveis amb total seguretat! 365 dies a l’any, 24 hores al dia

TRADUCTORJURAT.COM

Traducció i interpretació


Horari d'oficina: de 9:00 a 17:00 h de dilluns a divendres. 

 

Necessiteu una traducció jurada?

Traduccions jurades oficials

- Tots els idiomes.

- Preus des de 14 €.

- Servei nacional.

- Servei internacional.

- Servei urgent normal 24 hores.

- Servei super urgent 1 hora.

- Descomptes per volum.

- Pressupost sense compromís.


- Opció de pagament online amb targeta de crèdit. Amb la col·laboració de Square i PayPal.

Traducció i Interpretació

TRADUCCIONSOFICIALS.COM gestiona projectes de qualsevol dimensió i complexitat.


Oferim serveis de traduccions oficials, jurades, jurídiques, comercials i tècniques, en totes les llengües i a totes les llengües, interpretacions simultànies, d’enllaç i consecutives; revisions; traducció de pàgines web; localització de textos; transcripció de documents audiovisuals; correccions de galerades i correccions d’estil.


Els nostres traductors són nadius, experimentats i especialitzats en tot tipus de temes. Algunes de les ciutats on oferim els nostres serveis són Girona, Figueres, Lloret, Roses, Barcelona, Tarragona, Lleida, etc....

Contracteu ara els nostres serveis amb total seguretat! 365 dies a l’any, 24 hores al dia